Novosti

Novi ugovor za redovno održavanje magistralnih cesta

U prostorijama JP Ceste FBIH d.o.o. Sarajevo danas smo potpisali ugovor za redovno održavanje magistralnih cesta…

Zimsko održavanje regionalnih puteva

U prostorijama JU Direkcije Regionalnih cesta TK, potpisani su novi ugovori za izvođenje radova na zimskom…

Novi ugovori sa JU Direkcijom Regionalnih cesta TK

U prostorijama JU Direkcije Regionalnih cesta TK, potpisani su sljedeći ugovori: Izvođenje radova na sanaciji lokalnih…

Potpisan ugovor o izvođenju radova asfaltnog kolovoza (crna tačka Sarači)

U prostorijama JP Ceste FbiH d.o.o. Sarajevo,  potpisan je ugovor o izvođenju radova Sanacija asfaltnog kolovoza (crna tačka…

Nastavak izgradnje i rekonstrukcije putne infrastrukture na gradskom području Srebrenika

Nastavak izgradnje i rekonstrukcije putne infrastrukture na gradskom području Srebrenika, u uredu gradonačelnika Srebrenika potpisani su…

Potpisan ugovor za izvođenje radova rekonstrukcije regionalne ceste “Srebrenik-Orahovica Donja”

U prostorijama JU Direkcije Regionalnih cesta TK, potpisan je novi ugovor za izvođenje radova na završetku…

Potpisan novi ugovor – Izgradnja trake za spora vozila M-14.2 Drvar – Resanovci

U okviru programa modernizacije cestovnog sektora u FBIH, u prostorijama JP Ceste FBIH d.o.o. Sarajevo,  potpisan je…

Potpisani ugovori za izgradnju i rekonstrukciju putne infrastrukture Grada Srebrenika

U uredu gradanačelnika grada Srebrenika, potpisani su novi ugovori (26 putnih pravaca) za izgradnju i rekonstrukciju…

Potpisan ugovor sa JP Ceste FBIH

U prostorijama JP Ceste FBIH d.o.o. Sarajevo danas smo potpisali  jednogodišnje ugovore za redovno održavanje magistralnih cesta…