Niskogradnja

Pogledajte koje vrste usluga nudimo u oblasti niskogradnje.
Niskogradnja
Bilo da se radi o izgradnji nove ceste ili rekonstrukciji postojeće, možemo se pohvaliti svojim iskustvom u ovoj djelatnosti. Prisutni smo na autocestama, magistralnim, regionalnim i na lokalnim cestama. Radimo na rekonstrukciji aerodromskih pista, izgradnji obilaznica, petlji.

Također, naše poduzeće radi na vanjskim uređenjima i infrastrukturi oko raznih vrsta objekata: sportski tereni, stambene zgrade, poslovni objekti.

Biramo najkvalitetnije materijale koji zadovoljavaju sve standarde kvaliteta. Naša proizvodna paleta nam nudi sve vrste asfalta, te kvalitetan kameni materijal krečnjačkog podrijetla. Opremljeni smo najsavremenijom opremom za izvođenje svih radova na izgradnji po europskim normama (cementna i krečna stabilizacija tla, mašinska izrada betonskih rigola, kanaleta, “New Jersey” ograda i ivičnjaka, direktno na trasi).

Uz građenje, fokusirani smo i na održavanje cesta (redovno i zimsko održavanje). Redovno održavanje podrazumijeva:
 • Popravka kolovoza (osim dijela u kojem je smještena tramvajska ili željeznička pruga), trupa ceste, potpornih i obložnih zidova;
 • Održavanje bankina (planiranje i poravnavanje), bermi i kosina usjeka, nasipa i zasjeka;
 • Izrada i postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije;
 • Košenje trave i održavanje zelenih površina i zasada u cestovnom pojasu;
 • Manji zahvati na obnavljanju, zamjeni i ojačanju dotrajalih kolovoza;
 • Popravci lokalnih oštećenja kolovoza (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolovoza);
 • Manji zahvati na ugrađivanju ivičnjaka i izradi pješačkih staza;
 • Manji zahvati na saniranju klizišta i odrona;
Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima, podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja saobraćaja ; čišćenje snijega i leda sa kolovoza, i posipanje kolovoza s ciljem sprječavanja poledice i osiguranja prohodnosti cesta u zimskim uslovima.

U sklopu održavanja cesta, prisutni smo na:

MAGISTRALNE CESTE:
 • LOT 3 (ukupna dužina 242,553 km);
 • M-1.8 (gr. ent) Arizona-(gr. distr) i (gr.distr)-Srebrenik-Šićki Brod, dužina: 40,849 km
 • M-1.9 Šamac(gr.ent)-Gradačac-Ormanica, dužina: 19,846 km;
 • M-4 Donja Orahovica-Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-Kalesija-Memići(gr.ent), dužina: 71,881 km;
 • M-14.1 Modriča(gr.ent)-Gradačac-Pelagićevo(gr.ent), dužina: 13,817 km;
 • M-18 Banj brdo(gr.ent)-Simin Han, dužina: 16,082 km;
 • M-18 Šićki Brod-Živinice-Kladanj-Olovo, dužina: 65,921 km
 • M-18 tunel Karaula+trasa, dužina: 2,377 km;
 • M-19.2 Vitalj-Vlasenica(gr.ent) dužina: 11,780 km;
 • LOT 5b (ukupna dužina 53,742 km):
 • M-5 Jajce(od km 18+781) -Donji Vakuf-Travnik-Nević Polje, dužina: 53,742 km.
REGIONALNE CESTE:
 • R-458 Simin Han – Gornja Tuzla – Površnice, dužina: 10,10 km;
 • R-459 Šibošnica (gr.ent) – Dokanj – Tuzla, dužina: 23,25 km;
 • L Kalesija – Međeđa – Sapna, dužina: 13,90 km