Proizvodnja

Pogledajte koje vrste usluga nudimo u oblasti proizvodnje.
Proizvodnja

U oblasti proizvodnje, «JATA Group» DOO – Srebrenik pruža sljedeće usluge :

Sektor proizvodnje se sastoji od proizvodnje asfalta, kamena i betona. Firma raspolaže sa 2 asfaltne baze:

 • Na lokalitetu Potpeć, smještena je asfaltna baza „WIBAU“ WKM 160-5, kapaciteta 160 t/h
 • Na lokalitetu Zenica, smještena je asfaltna baza WIBAU W200-S, kapaciteta 200 t/h

Na lokalitetu Potpeć, do sredine 2021. God bit će instalirana nova asfaltna baza UNIBATCH 210, kapaciteta 210 t/h

Proizvodimo sve vrste asfalta, od krečnjačkih i eruptivnih agregata :

 • Asfalt BB 11k (krečnjak)
 • Asfalt AGNS 16 (krečnjak)
 • Asfalt AHNS 16 (krečnjak)
 • Asfalt AGNS 32 (krečnjak)
 • Asfalt BB 11ks (eruptivac)
 • Asfalt AGNS 16S (eruptivac)
 • Asfalt BB 16 S (eruptivac/pmb)
 • Asfalt BB 11 S (eruptivac/ pmb)
 • Asfalt SBM 16S (eruptivac/pmb+celuloza)
 • Asfalt SBM 11S (eruptivac/pmb+celuloza)

PROIZVODNJA KAMENA I KAMENIH AGREGATA

Uz proizvodnju asfalta bavimo se proizvodnjom kamena i kamenih agregata na vlastitim kamenolomima.  

Na lokalitetu kamenoloma Orlova klisura kraj same asfaltne baze u Potpeću, nalazi se drobilično postrojenje „SANDVIK“ sa separacijom proizvođača „BAIONI“, dok je sekundardna drobilica marke „STAMAG“ , kapaciteta 200 tona/sat.

U Zenici, na kamenolomu Široke Stijene, instalirano je drobiličo postrojenje marke „KLEMAN“, dok je separacija i sekundardna drobilica marke„SANDVIK“, kapaciteta 200 tona/sat.

Nudimo slijedeći proizvodni asortiman:

 • Rovni kamen,
 • Jalovina,
 • Lomljeni kamen,
 • Šakavac (90-150 mm),
 • Tampon (0-60 mm),
 • Agregat 0-32 mm, čisti,
 • Agregat 0-32 mm, tzv. «prljava rizla»,
 • Agregat 0-4 mm,
 • Agregat 4-8 mm,
 • Agregat 8-16 mm,
 • Agregat 16-22 mm,
 • Agregat 16-32 mm.

PROIZVODNJA BETONA

 • Na lokalitetu asfaltne baze Potpeć, smještena je betonara STETTER, kapaciteta 20 m3/h
 • Na lokalitetu asfaltne baze Zenica, smještena je betonara ROCCI, kapaciteta 20 m3/h