Potpisan ugovor o izvođenju radova asfaltnog kolovoza (crna tačka Sarači)

By 0
575
Potpisan ugovor o izvođenju radova asfaltnog kolovoza (crna tačka Sarači)

U prostorijama JP Ceste FbiH d.o.o. Sarajevo,  potpisan je ugovor o izvođenju radova Sanacija asfaltnog kolovoza (crna tačka Sarači), cesta M4-012, dionica: Simin Han-Donje Caparde, u vrijednosti 165.538,62 KM(sa PDV-om).