REDOVNO I ZIMSKO ODRŽAVANJE DIONICE AUTOCESTE A1

By 0
1307
REDOVNO I ZIMSKO ODRŽAVANJE DIONICE AUTOCESTE A1

Kao nosioci konzorcija, zajedno sa DobojPutevi d.d., potpisali smo u proteklome periodu sa JP Autoceste FBIH:

 OKVIRNI SPORAZUM

RADOVI NA REDOVNOM I ZIMSKOM ODRŽAVANJU AUTOCESTE A1 DIONICE: ZENICA JUG – TARČIN

LOT 1 DIONICA: ZENICA SJEVER – PODLUGOVI 

Okvirni sporazum je u vrijednosti od 9.593.974,97 KM sa uključenim PDV-om, zaključen na period od 4 (četiri) godine i predviđa zaključivanje više pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci tokom navedenog perioda.