VRSTA RADOVA / INVESTITOR
IZNOS
1. Popravka puta R-460, "Šićki Brod-Srebrenik"
SFOR
808.099,62

2. Popravka puta R-461, "Srebrenik-Bukvik" i R-461a "Srebrenik-Falešići"
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija

1.450.000,00
3. Održavanje puta R-461, "Srebrenik-Bukvik" i R-461a "Srebrenik-Falešići"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
44.310,00
4. Sanacija puta R-460 "Gračanica-Bukva"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
374.556,80
5. Sanacija puta R-462 "Ormanica-Gradačac"
Ministarsto za promet i komunikacije TK
659.598,92
6. Održavanje puta R-461 "Srebrenik-Bukva" i R-461a "Srebrenik-Falešići"
Direkcija za puteve - Tuzla
67.800,00
7. Presvlačenje kolovoza regionalnog puta R-460 "Gračanica-Bukva"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
1.072.544,00
8. Rekonstrukcija regionalnog puta R-461 i R-461a
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
599.220,72
9. Rekonstrukcija puta R-460 "Gračanica-Srnice"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
869.706,00
10. Popravka puta R-460 "Cerik-Šićki Brod"
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
1.932.709,00
11. Rekonstrukcija aerodromske piste na aerodromu "Dubrave" - Tuzla
Brown & Root
4.682.273,20
12. Asfaltiranje puta R_461a "Srebrenik-Rapatnica-Orahovica"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
1.092.477,00
13. Rekonstrukcija dionice puta "Rapatnica-Moranjci-Falešići"
Opština Srebrenik
843.874,00
14. Popravka puta R-462 "Gradačac - Ormanica", dionica "Gradačac-Kerep"
Ministarstvo za promet i komunikacije
1.456.721,00
15. Rekonstrukcija puta "HAGAR" kod aerodroma "Dubrave" - Tuzla
BROWN & ROOT
346.989,00
16. Asfaltiranje platoa na B.P. "Kopeks - Sarajlić" - Srebrenik
"KOPEX SARAJLIĆ" - Srebrenik
127.880,73
17. Rekonstrukcija puta R-471 "Banovići-Lukavac"
"Cesting" - Tuzla
181.215,00
18. Sanacija putne mreže u općini Srebrenik
Opština Srebrenik
194.110,00
19. Održavanje puta M1.0 Granica entiteta
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
72.160,00
20. Sanacija puta u Živinicama
Opština Živinice
395.093,50
21. Rekonstrukcija puta "Kalesija-Sapna"
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
993.883,31
22. Rekonstrukcija puta R-458, "Čelić-Ratkovići-Brnjik"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
941.231,40
23. Popravka puta "Bukvik - Brka" kod Brčkog
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
1.800.000,00
24. Popravka puta R-460 "Bukva - Dobrovci"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
1.507.074,82
25. Popravka puta R460 "Bukva-Dobrovci"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
1.364.832,35
26. Popravka puta "Sibošica-Humci"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
1.149.347,78
27. Rekonstrukcija puta R-470 "Tuzla-Bubrave Donje"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
8.456.655,57
28. Popravka puta R-460 "Brdo-Šterac-Brod" kod Brčkog
Malezijska vlada
3.500.000,00
29. Popravka puta "Hagar", faza II
BROWN & ROOT
634.570,00
30. Asfaltiranje heliodroma i prilaznog puta u "Comanche Base"
Ministarstvo za promet i komunikacije TK
404.000,00
31. Rekonstrukcija regionalnog puta R-462, dionica "Ormanica-Kerep"
Direkcija za puteve TK
1.701.631,50
32. Izgradnja autoputa "Sarajevo-Zenica", dionica "Jošanica-Podlugovi"
Direkcija za puteve Federalnog ministarstva BiH
30.400.262,43
33. Asfaltiranje lokalne mreže puteva u TK (Srebrenik, Gradačac, Gračanica)
Opštine Srebrenik, Gradačac i Gračanica, Direkcija za puteve TK
2.717.622,00
34. Izgradnja platforme i manipulativnog platoa Međunar. Aerodroma Tuzla
JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"
1.537.765,90
35. Radovi na asfaltiraju carinskog terminala Orašje
"Integral" DOO Banja Luka
1.000.000,00
36. Radovi na vanjskom uređenju tržnog centra "Mercator"
"Energogrup" DOO Sarajevo
1.500.000,00
37. Sanacija mreže lokalnih puteva u opštini Lukavac
Opština Lukavac
3.300.000,00
38. Radovi na rekonstrukciji pješačke zone u Brčko Distriktu
Vlada Brčko Distrikta
1.400.000,00