Home.Djelatnost.Reference.Oprema.Galerije.Kontakt.
Home.Djelatnost.Reference.Oprema.Galerije.Kontakt.

 

U oblasti niskogradnje, «JATA» DOO – Srebrenik izvodi slijedeće vrste radova:

 

1. RADOVI NA IZGRADNJI I ODRŽAVANJU PUTEVA

 

 

2. RADOVI NA VANJSKOM UREĐENJU I INFRASTRUKTURI OKO RAZNIH VRSTA OBJEKATA

 

3. RADOVI NA IZGRADNJI AUTO-CESTA

   

Firma je opremljena najsavremenijom opremom za izvođenje svih radova na izgradnji

auto-ceste po evropskim normama (cementna i krečna stabilizacija tla, mašinska izrada

betonskih rigola, kanaleta, "New Jersey" ograda i ivičnjaka, direktno na trasi).

 

Sektor transporta sastoji se od oko 100 voznih jedinica i obuhvata:

 

 

Sektor trgovine obuhvata:

 

1. VELEPRODAJU

 

 

2. MALOPRODAJU

 

  1. B.P. "SLADNA" u Sladni kod Srebrenika, na regionalnom putu Srebrenik - Gračanica,
  2. B.P. "JATINA" u Potpeću kod Tinje, na magistralnom putu Tuzla - Orašje.

 

1. PROIZVODNJA KAMENA I KAMENIH AGREGATA

 

«JATA» DOO – Srebrenik bavi se proizvodnjom kamena i kamenih agregata na vlastitom kamenolomu. Posjeduje drobilično postrojenje sa separacijom proizvođača «STAMAG», «BAIONI» i «PARKER», kapaciteta 200 tona/sat. Nudimo slijedeći proizvodni asortiman:

 

2. PROIZVODNJA ASFALTA

 

Firma raspolaže sa 2 asfaltne baze:

 

 

Proizvodimo sve vrste asfalta, od krečnjačkih i eruptivnih agregata, a od slijedeće godine planiramo i proizvodnju asfalta sa polimernim bitumenima i vlaknima za poboljšanje
kvaliteta (granule).

English